Foto de grupo en Tapia. 2º ESO, xuño 2006

Actividades no medio natural | aeróbic no Campus e xantar en Tapia. Xuño 2006, 2º ESO | saídas dun día
Foto de grupo en Tapia. 2º ESO, xuño 2006 Despois de xantar, unha foto de grupo para non esquecer este día.