logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

calendarios

Por cgf
Creado en 22/09/2006 - 20:20

Nesta páxina poderedes atopar o calendario anual actualizado de cada curso e tamén calendarios mensuais que vos servirán para ir anotando todos aqueles aspectos relacionados coa vida escolar: entrega de traballos, saídas, actividades complementarias no centro, exames, xuntanzas, etc.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/196