Grupo no jacuzzi de Cerceda

Actividades no medio natural | parque acuático de Cerceda 2006 | saídas dun día
Grupo no jacuzzi de Cerceda

O jacuzzi tivo moito éxito entre o persoal, ainda que a auga estaba un pouco fría.