logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

indiaca

Por cgf
Creado en 03/05/2006 - 12:56

A indiaca ofrécenos a posibilidade de ensinar ao noso alumnado un novo xogo cun elemento tamén novedoso para eles, que é precisamente a indiaca.

Indiaca

Varios son os obxectivos que persigo co traballo nas clases deste xogo recreativo, que tamén pode ser de competición se así o desexamos:

Podedes engadir á lista anterior todos aqueles obxectivos que vos parezan axeitados e que vós mesmos traballades nas vosas clases co voso alumnado.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/122