indiaca

Xogos e deportes | torneos internos

A indiaca ofrécenos a posibilidade de ensinar ao noso alumnado un novo xogo cun elemento tamén novedoso para eles, que é precisamente a indiaca.

Indiaca

Varios son os obxectivos que persigo co traballo nas clases deste xogo recreativo, que tamén pode ser de competición se así o desexamos:

  • introducir o regulamento básico do bádminton, deporte que practicarán en cursos sucesivos;
  • traballar a condición física , especialmente a resistencia aeróbica e a velocidade de reacción;
  • desenvolver a coordinación óculo-manual;
  • mellorar a percepción espacial para ter sempre a mellor situación na pista de bádminton;
  • acadar transferencias positivas a deportes como o bádminton, as palas e o voleibol;
  • favorecer a coordinación coa parella e o traballo cooperativo;
  • traballar a lateralidade, de tal xeito que se favoreza o lado forte pero tamén o desenvolvemento do lado débil;
  • reforzar o respecto polas normas por riba do resultado.

Podedes engadir á lista anterior todos aqueles obxectivos que vos parezan axeitados e que vós mesmos traballades nas vosas clases co voso alumnado.