acta de floorball (ACTA.pdf by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas prácticas

Este modelo de acta pode ter varias funcións:

  • servir de instrumento de observación para o profesor ou profesora;
  • servir de instrumento de observación para o alumnado, é dicir, mentres dous equipos xogan e o profesor ou profesora ou algún alumno arbitra, outros dous equipos ou persoas fan de observadoras e van anotando as distintas incidencias do partido;
  • como acta dos partidos xogados en campeonatos ou torneos internos (no caso de ser torneos externos, a acta poderíase simplicar).

O obxectivo destas actas, máis alá de reflectir un simple resultado, é comprobar o coñecemento do regulamento de xogo por parte dos alumnos ou alumnas que están anotando e o respecto dese mesmo regulamento por parte dos que están a xogar. Tamén lle sirve ao profesor ou profesora para poder revisalas na casa e comentar as incidencias do xogo co seu alumnado en sesións posteriores.

Un elemento que completaría estas actar é a gravación en video do partido, facendo unha posterior escolam o profesor ou profesora, para visionalo co alumnado e comentar o sucedido. Normalmente prodúcense debates interesante e sempre moi constructivos.