solucionario á proba teórica 2 de floorball (solucionario exame 2 floorball.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Ofrézovos as respostas correctas ás preguntas plantexadas nesta proba teórica sobre floorball.

Coma sempre, aquelas preguntas abertas que non teñen unha única resposta, deberedes valoralas en función do explicado e traballado nas vosas clases. Eu propoño unhas posibles respostas, pero non son as únicas.

E o máis importante é, como sabedes, debatir e discutir as repostas co voso alumnado e asegurarvos da boa comprensión do regulamento. O obxectivo, pois, non é dar unha calificación individual a cada alumno e alumna en función da "nota" desta proba, senón ampliar, modificar, aclarar todos aqueles aspectos necesarios para asegurar unha avaliación positiva do traballo desta unidade didáctica sobre o floorball.