proba teórica 2 sobre floorball (exame 2 floorball.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

De cara a comprobar a comprensión do alumnado sobre o regulamento de floorball, propónovos outra proba teórica.

Xa sabedes que o importante é ver cales son os fallos de cada un dos nosos alumnos e alumnas de cara a podelos falar e que, a súa boa comprensión, repercuta nunha mellor práctica deste divertido deporte.

A resolución desta proba pode ser individual ou colectiva, o criterio sempre é o do profesor ou profesora e segundo os obxectivos establecidos ao principio da unidade didáctica.

Espero que vos sirva e, xa sabedes, podedes facer todas as modificacións que vos parezan oportunadas para adaptalo ao voso xeito de traballar o floorball co voso alumnado.