historial médico do alumnado (historial medico.odt by Carmen García Fernández)

avaliación inicial
Despois de ter traballado unha serie de anos como profesora da asignatura de Educación Física vexo cada vez máis necesario coñecer o estado físico de cada un dos alumnos e alumnas que temos na aula, como elemento de prevención e tamén para poder adaptar as actividades ás necesidades individuais. Tamén é importante recoller aquelas observacións que os pais e/ou titores/as legáis queran facerme ao comezo do curso, porque ás veces é necesario solicitar máis información ou aclarar determinados aspectos que poideran preocupar ou inquedar aos pais innecesariamente
AdxuntoTamaño
historial medico.pdf55.68 KB