aeróbic no Campus e xantar en Tapia. Xuño 2006, 2º ESO